Call for papers

Zapraszamy do składania artykułów naukowych do publikacji w czasopiśmie Jagiellonian Journal of Management na adres email Redakcji: jjm@uj.edu.pl formularz - karta zgłoszenia

Redakcja JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT przyjmuje teksty w trybie ciągłym.

Teksty zgłaszane do JJM powinny:

- być napisane w języku angielskim i przejść profesjonalną korektę językową przed złożeniem (w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie tekstu w języku polskim po uzyskaniu zgody Komitetu redakcyjnego - po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i wysłaniu go na adres email Redakcji: jjm@uj.edu.pl),

- odpowiadać zakresowi tematycznemu czasopisma,

- być oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nierozpatrywane obecnie pod kątem zgłoszenia do innego wydawcy,

- nie naruszać praw osób trzecich,

- spełniać standardy edycyjne (zobacz - Informacje dla Autorów, wytyczne dla Autorów, szablon artykułu).

Preferowane są opracowania będące:

- artykułami badawczymi,

- artykułami koncepcyjnymi,

- artykułami przeglądowymi,

- artykułami metodologicznymi,

- studium przypadku/case study.

Dziękujemy,

Komitet redakcyjny

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.