Jagiellonian Journal of Management

Redaktor naczelny: Piotr Jedynak
Zastępca redaktora naczelnego, redaktor statystyczny: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Redaktor językowy: Amy Barnes, Clarinda Calma

JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym tematyce współczesnych problemów zarządzania. Stanowi platformę wymiany poglądów naukowców, badaczy i praktyków. Jego tematyka koncentruje się na nowych koncepcjach, metodach i narzędziach zarządzania w ujęciu: dziedzinowym (m.in. w obszarze marketingu, logistyki, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi) i sektorowym.

e-ISSN 2450-114X
Właściciel czasopisma:
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Jagiellonian Journal of Management, Tom 2 (2016), Numer 4

Redaktor naczelny: Piotr Jedynak
Opublikowano online: 19 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

The DEA method in the evaluation of the effectiveness of the Special Economic Zones in Poland in 2014

Jagiellonian Journal of Management, Tom 2 (2016), Numer 4, s. 259-273
Data publikacji online: 19 grudnia 2016
DOI 10.4467/2450114XJJM.16.021.6090

Workaholism and work engagement: Differences and mutual relationship

Jagiellonian Journal of Management, Tom 2 (2016), Numer 4, s. 275-286
Data publikacji online: 19 grudnia 2016
DOI 10.4467/2450114XJJM.16.022.6091

Management problems in the context of conceptual transformation of human capital

Jagiellonian Journal of Management, Tom 2 (2016), Numer 4, s. 287-298
Data publikacji online: 19 grudnia 2016
DOI 10.4467/2450114XJJM.16.023.6092

The concept of methodology for communication and knowledge management in the organizations

Jagiellonian Journal of Management, Tom 2 (2016), Numer 4, s. 299-314
Data publikacji online: 19 grudnia 2016
DOI 10.4467/2450114XJJM.16.024.6093

Non-financial corporations: Changing accumulation pattern and relations with financial institutions

Jagiellonian Journal of Management, Tom 2 (2016), Numer 4, s. 315-326
Data publikacji online: 19 grudnia 2016
DOI 10.4467/2450114XJJM.16.025.6094

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.