Jagiellonian Journal of Management

Redaktor naczelny: Piotr Jedynak
Zastępca redaktora naczelnego, redaktor statystyczny: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Redaktor językowy: Amy Barnes, Clarinda Calma

JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym tematyce współczesnych problemów zarządzania. Stanowi platformę wymiany poglądów naukowców, badaczy i praktyków. Jego tematyka koncentruje się na nowych koncepcjach, metodach i narzędziach zarządzania w ujęciu: dziedzinowym (m.in. w obszarze marketingu, logistyki, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi) i sektorowym.

e-ISSN 2450-114X
Właściciel czasopisma:
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 1

Redaktor naczelny: Piotr Jedynak
Opublikowano online: 19 czerwca 2017

Artykuły

Ilość

Attractiveness of virtualization of information flow from the perspective of providers of accounting services in Poland

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 1, s. 1-15
Data publikacji online: 19 czerwca 2017
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.001.7195

The eco-developmental organisational culture in the eco-developmental competitiveness of business enterprises

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 1, s. 17-34
Data publikacji online: 19 czerwca 2017
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.002.7196

The Foreign Direct Investments in the United States during the period of 1980–2015

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 1,
Data publikacji online: 19 czerwca 2017
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.003.7197

The importance of human capital in contemporary small and medium-sized companies in the opinion of managers: Pilot research in Podkarpackie Voivodeship in Poland

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 1, s. 51-63
Data publikacji online: 19 czerwca 2017
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.004.7198