Artykuły

Ilość

The Presence of Jewish Music in the Musical Life of Interwar Prague

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Issue 34 (3/2017), s. 115-133
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.030.7859

Musical Life of the Jewish Community in Interwar Galicia. The Problem of Identity of Jewish Musicians

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Issue 34 (3/2017), s. 135-157
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.031.7860

A Queer Approach to the Classical Myth of Phaedra in Music

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Issue 34 (3/2017), s. 7-28
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.025.7854

Contemporary Music Publishing for Children in Poland

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Issue 34 (3/2017), s. 159-174
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.032.7861

At the Intersection of Musical Culture and Historical Legacy: Feminist Musicology in Poland

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Issue 34 (3/2017), s. 29-50
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.026.7855

The Modification of the Genre of Mystery Play in the Wagner’s, Schoenberg’s and Messiaen’s Compositions

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Issue 34 (3/2017), s. 97-113
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.029.7858

Zdeněk Fibich (1850–1900) and his Songs to Goethe: Forgotten Settings?

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Issue 34 (3/2017), s. 51-73
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.027.7856

From the Inside Out: An Analytical Perspective of André Caplet’s Harmonic Evolution Through Selected Mélodies, 1915-1925

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Issue 34 (3/2017), s. 75-95
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.028.7857

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.