Artykuły

Ilość

Account books of the Musical Chapel of Lviv Uniate Bishop Leon Szeptycki (1760–1779)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Issue 38 (3/2018), s. 5–24
Data publikacji online: 17 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.027.9309

Bruno Stein’s Organ Music in the Context of Pedagogical and Musical Activity

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Issue 38 (3/2018), s. 25–46
Data publikacji online: 17 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.032.9733

Alois Hába’s Microtonal Systems and Their Practical Use in Selected String Quartets

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Issue 38 (3/2018), s. 47–78
Data publikacji online: 17 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.033.9734

“Life-writing” in Aleksander Nowak’s Operas: Sudden Rain and Space Opera

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Issue 38 (3/2018), s. 79–103
Data publikacji online: 17 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.034.9735

Reflection on the Lyrics of the Sung Poetry in Its Vocal-Instrumental Layer on the Example of Selected Pod Budą’s Works

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Issue 38 (3/2018), s. 105–124
Data publikacji online: 17 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.035.9736

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.