Artykuły

Ilość

The History of the Organs in the Cistercian Abbey in Kraków-Mogiła

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 36 (1/2018), s. 5-31
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.014.9017

Canto fratto Repertoire of Benedicamus Domino in the Manuscript Cantionales from the Convent of Bernardine Nuns in Kraków

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 36 (1/2018), s. 33-52
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.015.9018

Apolinary Kątski as an Infant Prodigy

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 36 (1/2018), s. 53-76
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.016.9019

Chopin on Barricades: About the 100th Anniversary of Chopin’s Birth (1949) and Socialist Realism Doctrine in Poland

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 36 (1/2018), s. 77-114
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.017.9020

Piotr Hertel as a Composer of Cartoons Soundtracks

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 36 (1/2018), s. 115-133
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.018.9021

Virtual Harp of Bach. Baroque.me by Alexander Chen between Net Art and Myth of the Great Composer

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 36 (1/2018), s. 135-153
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.019.9022

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.