Artykuły

Ilość

Functions of Scordatura on the Example of Selected Compositions from the Collection of St Anne’s Church on Piasek Island in Wrocław’s Chapel (1679–1686)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 37 (2/2018), s. 5–25
Data publikacji online: 29 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.020.9164

Joseph Woelfl—Life and Artistic Activity

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 37 (2/2018), s. 27–62
Data publikacji online: 29 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.021.9165

Introduction to Life and Output of Johann Baptist Schiedermayr

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 37 (2/2018), s. 63–100
Data publikacji online: 29 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.022.9166

Conflict and Dialectic of Faiths in Felix Mendelssohn’s Responsorium et Hymnus

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 37 (2/2018), s. 101–123
Data publikacji online: 29 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.023.9167

Difference and Repetition as the Aspects of Representation in Arnold Schoenberg’s Variations for Orchestra Op. 31

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 37 (2/2018), s. 125–169
Data publikacji online: 29 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.024.9168

Phonographic Realisations of the Gothic Symphony by Havergal Brian

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 37 (2/2018), s. 161–176
Data publikacji online: 29 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.025.9169

Jadwiga Szajna-Lewandowska for Children

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 37 (2/2018), s. 177–190
Data publikacji online: 29 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.026.9170

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.