Artykuły

Ilość

The Musical Rhetoric of the Baroque on the Example of Johannes Brahms’ Psalm XIII Op. 27

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 39 (4/2018), s. 41-57
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.043.9744

Samuel Besler (1574–1625): The Introduction to Life and Art

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 39 (4/2018), s. 5-19
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.041.9742

Music in the Political Marketing on the Example of Polish Presidential Campaigns (1995–2015)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 39 (4/2018), s. 87-113
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.045.9746

Commander in Opera: Contexts

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 39 (4/2018), s. 21-39
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.042.9743

“Cleverly Devised, Postmodern Toy”: Paweł Mykietyn’s Music in the Category of Postmodernism and Constructivism on the Example of III Symphony for Alto and Orchestra

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 39 (4/2018), s. 59-85
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.044.9745

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.