Zespół redakcyjny

Komitet redakcyjny

Katarzyna Babulewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Jolanta Bujas – Zastępca redaktora naczelnego (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Zuzanna Daniec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Marek DolewkaRedaktor naczelny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Andrzej Godek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Martina Hanáková (Masarykova univerzita, Brno, CZ)
Nana Katsia (Royal Birmingham Conservatoire, GB)
Gabriela Kawecka (Haute École de Musique de Lausanne, CH)
Bernadeta Klepacz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Adriana Kretkowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Kamil Poniatowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Martyna Rodzeń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Hubert Szczęśniak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Justyna Szczygieł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Karolina Szumna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Simone Walters (University of Tasmania, AUS)
Thomas Wozonig (Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu, A)

Skład i łamanie
Agnieszka Bień
Emilia Wawryszuk

Korekta językowa
Adriana Kretkowska
Korekta tekstów anglojęzycznych
Jolanta Bujas

Redaktorzy naczelni
Agnieszka Kołtun (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2008 – 2010)
Justyna Stabryn (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010 – 2013)
Marek Dolewka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2014 – obecnie)
 

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.