Rada naukowa

dr Vaclav Kapsa (Akademie věd České republiky)

dr hab. Aleksandra Patalas (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. Matthias Theodor Vogt (Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen)

dr hab. Piotr Wilk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.