Indeksacja w bazach danych

Arianta

BazHum

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

EBSCO Publishing

Google Scholar

ICI Journals Master List (ICV 2017: 80.66)

PBN/POL-index

RILM Abstracts of Music Literature

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.