Indeksacja w bazach danych

Arianta

BazHum

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

EBSCO Publishing

Google Scholar

ICI Journals Master List (ICV 2017: 80.66)

PBN/POL-index

RILM Abstracts of Music Literature

 

Na podstawie ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2015 r. wykazu czasopism naukowych (część B, poz. 862) publikacja w „Kwartalniku Młodych Muzykologów UJ" jest premiowana 5 punktami.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.