Kontakt

Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ

ul. Westerplatte 10

31–033 Kraków

http://www.kolonaukowe.muzykologia.uj.edu.pl/kolo

e-mail: redakcja.kmm.uj@gmail.com

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.