Peregrinus Cracoviensis

Redaktor naczelny: Izabela Sołjan
Sekretarz redakcji: Justyna Liro

Peregrinus Cracoviensis jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie czasopism poświęconych szeroko pojętej geografii religii, a zwłaszcza problematyce pielgrzymowania we wszystkich religiach oraz w różnych skalach przestrzennych: globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej.

ISSN 1425-1922
e-ISSN 2083-3105
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Peregrinus Cracoviensis, 2014, Numer 25 (4)

Redaktor naczelny: Izabela Sołjan
Sekretarz redakcji: Justyna Liro
Opublikowano online: 2014

Artykuły

Ilość

Turystyka religijna do sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej

Peregrinus Cracoviensis, 2014, Numer 25 (4), s. 101-118
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20833105PC.14.007.3737

Batu Caves (Gua-gua Batu): Hindu Pilgrimage Centre in Malaysia

Peregrinus Cracoviensis, 2014, Numer 25 (4), s. 119-134
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20833105PC.14.008.3738

Nowe centrum pielgrzymkowe w krakowskiej dzielnicy Łagiewniki-Borek Fałęcki

Peregrinus Cracoviensis, 2014, Numer 25 (4), s. 135-151
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20833105PC.14.009.3739

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie