Turystyka religijna do sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej

Iwona Jażdżewska,

Katarzyna Wasiluk

Abstrakt

Religious tourism to the Sanctuary of Our Lady of Kodeń

The image of Our Lady of Kodeń has been worshiped by the inhabitants, who were touched by numerous graced as early as the 12th century. Owing to that, it was crowned by pope Clement XI in 1723. For over 300 years, pilgrims have travelled to Kodeń, and the pilgrimage traffic continues. The purpose of this article is to show the spatial extent of the impact of the sanctuary at the beginning of the 21 st century through a study of pilgrimages and a presentation of the pilgrims. It was noted that, similar to other sanctuaries, the pilgrimage traffic in Kodeń is seasonal and interregional. More and more often, Kodeń is visited by tourists from all over Poland and from neighbouring countries: Belarus, Ukraine, Russia, as well as France, Ireland, Lithuania, Germany, Italy and other continents, from China and Australia.

Słowa kluczowe: Marian sanctuary, pilgrimages, Kodeń
References

Księgi pielgrzymkowe, 2009–2012, Archiwum Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.

Opracowania

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.

Jackowski A., 1995, Pelegrinus… Mundialis?... Polonus?... Cracoviensis?, „ Peregrinus Cracoviensis ”, z. 1.

Jackowski A., Sołjan I., 2011, Badania z zakresu geografii pielgrzymek i turystyki religijnej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1985–2010 , „ Peregrinus Cracoviensis ”, z. 22.

Kondracki J., 1981, Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Maraśkiewicz J., Semeniuk A., 2003, Sanktuaria Południowego Podlasia, Donatech, Biała Podlaska.

Rydz E., 2007, Sianowo jako ośrodek pielgrzymkowy na Pojezierzu Kaszubskim, „ Peregrinus Cracoviensis ”, z. 18.

 Sołjan I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Wasiluk K., 2013, Turystyka religijno-pielgrzymkowa na przykładzie sanktuarium maryjnego w Kodniu, praca magisterska, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, (mps) .

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie