Peregrinus Cracoviensis,2015, Numer 26 (4)

Redaktor naczelny: Izabela Sołjan
Rok wydania: 2015

Artykuły

Ilość

Struktura terytorialna i sytuacja prawna Kościoła katolickiego w Turcji

Peregrinus Cracoviensis, 2015, Numer 26 (4), s. 133–159
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20833105PC.15.008.8879

Funkcjonowanie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie

Peregrinus Cracoviensis, 2015, Numer 26 (4), s. 161–178
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20833105PC.15.009.8880

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie