Misja i cele

W Peregrinus Cracoviensis publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii religii oraz dotyczące pielgrzymek i turystyki religijnej

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie