Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Izabela Sołjan

Redaktor tematyczny: Elżbieta Bilska-Wodecka
Sekretarz redakcji: Justyna Liro
Redaktor statystyczny: Michał Paszkowski
Redaktor językowy: Grzegorz Zebik

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie