Rada naukowa

Antoni Jackowski
Rene Matlovič
Tomasz Havliček
Ewa Klima
Alfred Krogman
Agata Mirek
Maciej Ostrowski

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie