Reports on Mathematical Logic

Redaktor naczelny: Paweł M. Idziak

Reports on Mathematical Logic is a journal aimed at publishing quality research papers on mathematical logic and foundations of mathematics.

ISSN 0137-2904
e-ISSN 2084-2589
Punkty MNISW: 12
Impact Factor: 0,273
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Reports on Mathematical Logic, Number 50

Redaktor naczelny: Andrzej Wroński

Artykuły

Ilość

Interpolation theorems for some variants of LTL

Reports on Mathematical Logic, Number 50, s. 3-30
Data publikacji online: 21 października 2015
DOI 10.4467/20842589RM.15.001.3910

Endomorphisms and subalgebras of Tarski algebras

Reports on Mathematical Logic, Number 50, s. 31-39
Data publikacji online: 21 października 2015
DOI 10.4467/20842589RM.15.002.3911

An axiomatization of Wansing's expansion of Nelson's logic

Reports on Mathematical Logic, Number 50, s. 41-51
Data publikacji online: 21 października 2015
DOI 10.4467/20842589RM.15.003.3912

Divisibility in the Stone-Čech compactification

Reports on Mathematical Logic, Number 50, s. 53-66
Data publikacji online: 21 października 2015
DOI 10.4467/20842589RM.15.004.3913

Peritopological Spaces and Bisimulations

Reports on Mathematical Logic, Number 50, s. 67-81
Data publikacji online: 21 października 2015
DOI 10.4467/20842589RM.15.005.3914

On everywhere strongly logifiable algebras

Reports on Mathematical Logic, Number 50, s. 83-107
Data publikacji online: 21 października 2015
DOI 10.4467/20842589RM.15.006.3915

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.