Artykuły

Ilość

Some Results on Diagonal-free Two-dimensional Cylindric Allgebras

Reports on Mathematical Logic, Number 46, s. 3-15
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20842589RM.11.001.0279

Minimal Subvarieties of Involutive Residuated Lattices

Reports on Mathematical Logic, Number 46, s. 17-27
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20842589RM.11.002.0280

The Logic of Sequences

Reports on Mathematical Logic, Number 46, s. 29-57
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20842589RM.11.003.0281

Bisimulation Quotients of Veltman Models

Reports on Mathematical Logic, Number 46, s. 59-73
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20842589RM.11.004.0282

The Variety of Semi-Heyting Algebras Satisfying the Equation (0 → 1)* V (0 → 1)** ≈ 1

Reports on Mathematical Logic, Number 46, s. 75-90
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20842589RM.11.005.0283

The Complexity of Problems Connected with Two-element Algebras

Reports on Mathematical Logic, Number 46, s. 91-108
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20842589RM.11.006.0284

On Semilattice-based Logics with an Algebraizable Assertional Companion

Reports on Mathematical Logic, Number 46, s. 109-132
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20842589RM.11.007.0285

Inclusions Between Pseudo-euclidean Modal Logics

Reports on Mathematical Logic, Number 46, s. 133-142
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20842589RM.11.008.0286

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.