Artykuły

Ilość

A cut-free proof system for a predicate extension of the logic of provability

Reports on Mathematical Logic, 2018, Number 53, s. 97-109
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/20842589RM.18.006.8839

The *-Prikry condition

Reports on Mathematical Logic, 2018, Number 53, s. 111-142
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/20842589RM.18.007.8840

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.