Misja i cele czasopisma

Reports on Mathematical Logic is a journal aimed at publishing quality research papers
on mathematical logic and foundations of mathematics.
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.