Indeksacja w bazach danych

Reports on Mathematical Logic jest indeksowane w następujących bazach danych:

Pismo otrzymało kategorię INT2 (international publications with significant visibility and influence in the various research domains in different countries) na liście
European Reference Index for the Humanities (ERIH)
http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html

ERIH Plus

BazTech (Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych)
http://baztech.icm.edu.pl/

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
http://cejsh.icm.edu.pl/

Central and Eastern European Online Library
http://www.ceeol.com/

ICI Journals Master List 2016: 152.73

ProQuest

EBSCO Publishing

SCOPUS

Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science ISI Alerting Service

Genamics

Worldcat

ZBD

Zentralblatt MATH

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.