Reports on Mathematical Logic

Redaktorzy: Paweł M. Idziak, Andrzej Wroński

Reports on Mathematical Logic is a journal aimed at publishing quality research papers on mathematical logic and foundations of mathematics.

ISSN 0137-2904
e-ISSN 2084-2589
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Impact Factor: 0,273
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Reports on Mathematical Logic, 2018, Number 53

Opublikowano online: 6 września 2018

Artykuły

Ilość

Sets with no subsets of higher weak truth-table degree

Reports on Mathematical Logic, 2018, Number 53, s. 3-17
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/20842589RM.18.001.8834

On the Complexity of the Standard Translation of Lambda Calculus into Combinatory Logic

Reports on Mathematical Logic, 2018, Number 53, s. 19-42
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/20842589RM.18.002.8835

A semantical analysis of cut-free calculi for modal logics

Reports on Mathematical Logic, 2018, Number 53, s. 43-65
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/20842589RM.18.003.8836

On PCF spaces which are not Frechet-Urysohn

Reports on Mathematical Logic, 2018, Number 53, s. 67-77
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/20842589RM.18.004.8837

A General Extension Theorem for Directed-Complete Partial Orders

Reports on Mathematical Logic, 2018, Number 53, s. 79-96
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/20842589RM.18.005.8838

A cut-free proof system for a predicate extension of the logic of provability

Reports on Mathematical Logic, 2018, Number 53, s. 97-109
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/20842589RM.18.006.8839

The *-Prikry condition

Reports on Mathematical Logic, 2018, Number 53, s. 111-142
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/20842589RM.18.007.8840

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.