Segmentacja i selekcja cech jako jeden z podstawowych problemów w rozpoznawaniu obrazów medycznych

Bartosz Zieliński

Abstrakt


Obrazowanie medyczne (ang. medical imaging) to metody uzyskiwania i rozpoznawania obrazów, z jakimi mamy do czynienia w badaniach medycznych, podejmowanych zarówno w celach badawczych, jak i diagnostycznych [Chmielewski, Kulikowski, Nowakowski 2000]. Zatem, w dużym uproszczeniu, dwa główne zadania obrazowania biomedycznego to akwizycja obrazu oraz jego rozpoznawanie


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beier D., Lehmann T., Seidl T., Thies C. 2005, Segmentation of medical images combining local, regional, global, and hierarchical distances into a bottom-up region merging scheme, Proceedings of SPIE, nr 5747, s. 546–555.

Chmielewski L., Kulikowski J.L., Nowakowski A. 2000, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Obrazowanie biomedyczne, Exit, Warszawa.

Choraś R. 2005, Komputerowa wizja – metody interpretacji i identyfikacji obiektów, Exit, Warszawa.

Flasiński M. 1991, Syntaktyczne metody rozpoznawania obrazów, Skrypty Uczelniane UJ, nr 634, Kraków.

Malina W., Smiatacz M. 2005, Metody cyfrowego przetwarzania obrazów, Exit, Warszawa.

Ogiela M. 2001, Syntaktyczne metody rozpoznawania obrazów i ich wykorzystanie w analizie wybranych obrazów medycznych, Wydawnictwa AGH, Kraków.

Pavlidis T. 1987, Grafika i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Stąpor K. 2005, Automatyczna klasyfikacja obiektów, Exit, Warszawa.

Tadeusiewicz R., Flasiński M. 1991, Rozpoznawanie obrazów, PWN, Warszawa.

Tadeusiewicz R., Ogiela L., Ogiela M. 2006, Image languages in intelligent radiological palm diagnostics, “Pattern Recognition”, nr 39/11, s. 2157–2165.

Zieliński B. 2007, A Fully-Automated Algorithm Dedicated to Computing Metacarpophalangeal and Interphalangeal Joint Cavity Widths, “Schedae Informaticae”, nr 16, s. 47–67.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.