Portal Czasopism Naukowych


Studia Historiae Scientiarum

Strona WWW czasopisma Studia Historiae Scientiarum w systemie OJS (zamieszczona w Archiwum Cyfrowym Portalu Czasopism UJ) służy do komunikacji pomiędzy Redakcją a autorami, recenzentami oraz czytelnikami.

Zawiera ona podstawowe informacje o treści i zasadach funkcjonowania tego czasopisma.

Pełne informacje o czasopiśmie zob. http://www.ejournals.eu/Studia-Historiae-Scientiarum/.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Rocznik Administracji Publicznej

Rocznik Administracji Publicznej jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy Instytutu z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Radomiu oraz Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej oraz udostępniane na stronie internetowej w programie Open Journal Systems (wersja elektroniczna ma charakter referencyjny). Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim. Rocznik Administracji Publicznej obejmuje następujące działy:

  • administracyjne prawo materialne,
  • administracyjne prawo procesowe,
  • administracyjne prawo ustrojowe,
  • prawo i administrację Unii Europejskiej,
  • naukę o administracji,
  • historię administracji,
  • polityki publiczne,
  • zarządzanie w administracji publicznej.

Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Numer rejestracji sądowej: Nr Rej. Pr. 2818
ISSN  2449-7800 (online)
ISSN  2449-7797(druk)

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Acta Protozoologica

http://www.ejournals.eu/Acta-Protozoologica/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Cahiers ERTA

http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/menu/405/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Czasopismo Techniczne

http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

ELECTRUM

http://www.ejournals.eu/electrum/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

http://www.ejournals.eu/GSAW/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

International Business and Global Economy

http://www.ejournals.eu/IBage/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

International Journal of Contemporary Management

http://www.ejournals.eu/ijcm/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Jagiellonian Journal of Management

http://www.ejournals.eu/JGPS/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Konteksty Kultury

http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Peregrinus Cracoviensis

http://www.ejournals.eu/peregrinus-cracoviensis/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Opuscula Musealia

http://www.ejournals.eu/Opuscula-Musealia/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Prace Etnograficzne

http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Prace Geograficzne

http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Prace Historyczne

http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Prace Komisji Historii Nauki PAU

Częstotliwość publikacji, historia i przyszłość czasopisma

Czasopismo jest rocznikiem, wydawanym od 1999 roku przez Polską Akademię Umiejętności. Do 2012 roku ukazywało się w wersji papierowej, a od 2013 roku – w wersji elektronicznej i papierowej.

Uwaga:

Informacje o zasadach funkcjonowania czasopisma podane są w zakładce „O czasopiśmie”.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

PRINCIPIA

http://www.ejournals.eu/Principia/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Progress

http://www.ejournals.eu/Progress/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Przegląd Kulturoznawczy

http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Przekładaniec A Journal of Translation Studies

http://www.ejournals.eu/Przekladaniec

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Psychologia Rozwojowa

http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Rocznik Kognitywistyczny

http://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Reports on Mathematical Logic

http://www.ejournals.eu/rml/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Romanica Cracoviensia

http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Santander Art and Culture Law Review

http://www.ejournals.eu/SAACLR/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Schedae Informaticae

http://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Scripta Judaica Cracoviensia

http://www.ejournals.eu/Scripta-Judaica-Cracoviensia/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Etymologica Cracoviensia

http://www.ejournals.eu/SEC/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Historica Gedanensia

http://www.ejournals.eu/Studia-Historica-Gedanensia/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

http://www.ejournals.eu/Studia-Linguistica/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Religiologica

www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studies in Polish Linguistics

http://www.ejournals.eu/SPL/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Schedae Informaticae

http://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Terminus

http://www.ejournals.eu/Terminus/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica

http://www.ejournals.eu/Acta-Mathematica/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Wielogłos

www.ejournals.eu/Wieloglos/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Yearbook of Conrad Studies

http://www.ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zarządzanie Mediami

http://www.ejournals.eu/ZM/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zarządzanie w Kulturze

http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zarządzanie Publiczne

http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie - Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zeszyty Prasoznawcze

http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten

http://www.ejournals.eu/ZVPG/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zeszyty Pracy Socjalnej

http://www.ejournals.eu/ZPS/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Jagiellońskie Studia Socjologiczne

http://www.ejournals.eu/Jagiello%C5%84skie-Studia-Socjologiczne/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj