Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski.Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Czasopismo jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia  International Association of Labour Law Journals (IALLJ) zrzeszającego najlepsze czasopisma o tematyce związanej z prawem pracy.

W Wykazie Czasopism Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej liczą 40 punktów (poz. 27982)
ISSN 1429-9585
e-ISSN 2544-4654
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk
Opublikowano online: 4 czerwca 2019

Artykuły

Ilość

Likwidacja stanowiska pracy a wypowiedzenie umowy o pracę

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 95–110
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.007.10271

Wątpliwości interpretacyjne na gruncie art. 12 Ustawy o prawie  autorskim i prawach pokrewnych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 111–120
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.008.10272

Prawo kościołów i innych związków wyznaniowych do żądania od kandydata na pracownika danych osobowych o jego wyznaniu lub religii

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 121–134
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.009.10273

Dokumentacja pracownicza – nowe regulacje

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 135–151
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.010.10274

Aktywizacja zawodowa opiekunów osób z niepełnosprawnościami jako ważne zadanie państwa – wybrane zagadnienia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 153–165
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.011.10275

Czas pracy osób niepełnosprawnych na podstawie wybranych regulacji prawnych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 167–181
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.012.10276

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.