Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski.Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Czasopismo jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia  International Association of Labour Law Journals (IALLJ) zrzeszającego najlepsze czasopisma o tematyce związanej z prawem pracy.

Na liście ministerialnej B czasopismo liczy 4 punkty.

ISSN 1429-9585
e-ISSN 2544-4654
Punkty MNISW: 4
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk
Opublikowano online: 29 marca 2019

Artykuły

Ilość

Legal protection of trade unionists after the amendment of 5 July 2018 to the Trade Unions Act

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1, s. 1–12
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.001.10144

Klauzula społeczeństwa demokratycznego (obywatelskiego) w zbiorowym prawie pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1, s. 13–28
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.002.10145

Posting of Workers Directive reloaded

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1, s. 29–45
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.003.10146

The right to social security in the constitution of the republic of Serbia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1, s. 47–65
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.004.10147

Can legislation help to close gender pay gaps?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1, s. 67–74
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.005.10148

Social assistance benefits in the Netherlands

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1, s. 75–93
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.006.10149

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.