Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski.Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Na liście ministerialnej B czasopismo liczy 4 punkty.

ISSN 1429‑9585
e-ISSN 2544-4654
Punkty MNISW: 4
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Opublikowano online: 22 lutego 2018

Artykuły

Ilość

Założenia aksjologiczne ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 1–18
Data publikacji online: 7 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.001.8273

Ekspansja przepisów ochronnych na niepracownicze stosunki zatrudnienia – rozważania de lege lata i de lege ferenda na przykładzie umów zlecenia – zagadnienia wybrane

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 19–29
Data publikacji online: 7 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.002.8274

Psychological and Historical Overview of Trade Unions

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 31–42
Data publikacji online: 7 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.003.8275

Odpowiedzialność ex contractu organizatorów nielegalnego strajku

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 43–58
Data publikacji online: 7 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.004.8276

Empirical Research on Compensation Awards by the Israel Labor Court in Cases of Dismissals in Violation of Due Process: the Hearing and Good Faith Duty

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 59–75
Data publikacji online: 8 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.005.8277

Zatrudnianie pracowników domowych w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 77–94
Data publikacji online: 14 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.006.8278

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.