Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski.Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Na liście ministerialnej B czasopismo liczy 4 punkty.

ISSN 1429-9585
e-ISSN 2544-4654
Punkty MNISW: 4
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Opublikowano online: 1 sierpnia 2018

Artykuły

Ilość

Kontrowersje dotyczące obiektywnej przyczyny leżącej po stronie pracodawcy jako podstawy uzasadniającej zawarcie nielimitowanej terminowej umowy o pracę

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 2, s. 95-109
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.007.8603

Pracownicy delegowani z państw UE a uprawnienia związków zawodowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 2, s. 111-123
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.008.8604

Labour law and civil law liability for strike and/or other industrial action

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 2, s. 125-143
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.009.8605

Analiza charakterystyki umowy o pomocy przy zbiorach (ujęcie komparatystyczne)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 2, s. 145-160
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.010.8606

O charakterze postanowień nieopartych na ustawie innych zakładowych porozumień zbiorowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 2, s. 161-184
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.011.8607

Znaczenie umów przedwstępnych w stosunkach pracy i zakres swobody kontraktowania stron przy ich zawieraniu

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 2, s. 185-197
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.012.8608

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.