Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski.Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Czasopismo jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia  International Association of Labour Law Journals (IALLJ) zrzeszającego najlepsze czasopisma o tematyce związanej z prawem pracy.

W Wykazie Czasopism Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej liczą 40 punktów (poz. 27982)
ISSN 1429-9585
e-ISSN 2544-4654
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk
Opublikowano online: wrzesień 2019

Artykuły

Ilość

Pope John Paul II's concept of the indirect employer as exemplified by transnational corporations

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 291-301
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.020.10910

Oczekiwania społeczne jako empiryczny wykładnik granic funkcji ochronnej prawa pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 303-316
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.021.10911

Projekt dyrektywy WLB – nowe podejście do równości płci w zatrudnieniu?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 317-339
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.022.10912

Uprawnienia związane z rodzicielstwem osób samozatrudnionych – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 341-366
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.023.10913

Administrator danych osobowych w zbiorowym prawie zatrudnienia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 367-388
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.024.10914

Employee’s obligation to submit to preventive tests for sobriety

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 389-401
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.019.10909

Work certificate after the amendment of 16 May 2019 to the Labour Code and the Code of Civil Procedure

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 403-408
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.025.10915

Zakres podmiotowy obowiązków z zakresu BHP w świetle przepisów prawnopracowniczych i karnoprawnych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 409-416
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.026.10916

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.