Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk

„Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski.Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Na liście ministerialnej B czasopismo liczy 4 punkty.

ISSN 1429‑9585
Punkty MNISW: 4
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.