Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski.Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Na liście ministerialnej B czasopismo liczy 4 punkty.

ISSN 1429-9585
e-ISSN 2544-4654
Punkty MNISW: 4
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk
Opublikowano online: 13 listopada 2018

Artykuły

Ilość

Barriers to free movement due to mismatches of cross border tax and social security instruments

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 307–322
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.019.8947

Polityka społeczna i rynek pracy 4.0 a przyszłość prawa pracy, czyli aksjologiczny i pragmatyczny wymiar wyzwań w pracach nad nowym kodeksem pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 323–335
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.020.8948

Problematyka ryzyka zawodowego w stosunkach pracy i stosunkach służbowych oraz egzekwowanie jego oceny przez Państwową Inspekcję Pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 337–355
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.021.8949

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zatrudnienia w Kościołach i innych związkach wyznaniowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 355–366
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.022.8950

O kształtowaniu prawa pracy i jego związkach z polityką społeczną

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 367–374
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.023.8951

The right to social security in the Portuguese constitution

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 375–391
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.024.8952

Some remarks on the extraordinary complaint against the valid judicial decisions in civil proceedings pertaining to cases within the subject-matter and scope of labour law

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 393–416
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.025.8953

Pension reforms and participation in Spain

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 417–430
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.026.8954

Non-discrimination of part-time and fixed-term workers in recent EU case law

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 429–447
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.027.8955

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.