Artykuły

Ilość

Prawo do Kodeksu pracy czy konieczność jego posiadania

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 1–16
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.001.7307

The position of workers in the on-demand economy: The need for increased protection

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 17–31
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.002.7308

Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 33–49
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.003.7309

Wzorzec decyzyjny wpisany w art. 30 § 4 Kodeksu pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 51–60
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.004.7310

Obowiązek współdziałania pracodawcy z właściwą władzą publiczną w sprawie zwolnienia grupowego jako środek społecznej ochrony miejsc pracy (zatrudnienia)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 61–75
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.005.7311

About the need for further changes of the legal status in respect of a contract of employment for a specified period of time – critical remarks in the light of amendments of the Labour Code of 25 June 2015

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 75–88
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.006.7312

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.