Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 26 (2019), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość

O stosunku pracy raz jeszcze. Horyzontalne oddziaływanie praw konstytucyjnych a stosunek pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 183–193
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.013.10677

Nowe regulacje funkcjonowania związków zawodowych – wybrane zagadnienia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 195–216
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.014.10678

Liczba członków jako kryterium posiadania uprawnień zakładowej organizacji związkowej po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z 2018 roku

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 217–229
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.015.10679

Kilka refleksji na temat „zadaniowego” czasu pracy sędziów

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 231–246
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.016.10680

Przekształcenie stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 247–275
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.017.10681

Należyta staranność członków organu zarządzającego spółki kapitałowej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 277–290
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.018.10682

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.