Przekształcenie stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych

Agata Ludera-Ruszel

Abstrakt

Changes in service relationship of the uniformed services officers

The subject matter of this study are the limits of the superior’s authority to shaping the content

of the official relationship and the corresponding obligation of the functionary’s flexibility on the basis of selected official pragmatics. The legal regulation governing changes in the employment relationship within the scope of the indicated official pragmatics is based on a similar regulatory formula, hence the conclusion is justified that the resulting legal situation of functionaries in the uniformed services in question is similar to each other. This regulation is dominated by public-law elements. At the same time, one can see the elements of obligation, which are manifested by the restrictions on the freedom of a service body to perform unilateral acts amending the content of the service relationship.

ASJC: 3308

JEL: K31

Słowa kluczowe: stosunek służbowy, stosunek pracy, funkcjonariusz służb mundurowych, zmiana stosunku służbowego / service relationship, employment relationship, uniformed officer, change of service relationship
References

Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.) (2011) Stosunek służbowy, Warszawa.

Hoc S., Szustakiewicz P. (2012) Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Komentarz, Warszawa (LEX).

Kuczyński T. (2015) Administracyjnoprawne zatrudnienie niepracownicze [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 7: Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa.

Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S. (1986) Teoria państwa i prawa, Warszawa.

Lipski J. (2008) [w:] K. Zeidler (red.), Ustawa o Biurze Ochrony Rządu: komentarz, Warszawa.

Mazuryk M. (2013) [w:] M. Mazuryk, M. Zoń (red.), Służba wzienna: komentarz, Warszawa.

Michałek A. (2015) [w:] Ł. Czebotar, Z. Gądzik, A. Łyżwa, A. Michałek, A. Świerczewska-Gąsiorowska, M. Tokarski (red.), Ustawa o policji: komentarz, Warszawa (LEX).

Nowacki J. (1966) Analogia legis, Warszawa.

Przybysz P. (2014) Kodeks postępowania administracyjnego: komentarz, Warszawa.

Sroka L. (2012) Dochodzenie roszczeń powstych ze stosunku służbowego przez funkcjonariuszy służb mundurowych – wybrane zagadnienia, „Roczniki Administracji i Prawa, R. XII.

Szczęsny M. (2014) Z problematyki odpowiedzialności funkcjonariusza policji,Studia Ekonomiczne. Prawo a gospodarka: zagadnienia ekonomiczne i prawne, nr 200.

Witoszko W. (2012) Pojęcie zaadowej organizacji związkowej w służbach mundurowych [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zaadu pracy, Warszawa.

Wratny J. (2013) Kodeks pracy: komentarz, Warszawa.

Orzecznictwo

Postanowienie NSA z 27 kwietnia 2011 r., I OSK 665/11, LEX nr 1081044.

Wyrok NSA z 11 października 1994 r., II SA 791/94, ONSA 1995, nr 3, poz. 136.

Wyrok NSA z 12 października 1999 r., II SA 1409/99, LEX nr 47422.

Wyrok NSA z 30 maja 2000 r., II SA 220/00, LEX nr 56609.

Wyrok NSA z 28 września 2000 r., II SA 637/00, LEX nr 53769.

Wyrok NSA z 14 marca 2001 r., II SA 1471/00, LEX nr 51026.

Wyrok NSA z 27 kwietnia 2001 r., II SAB 251/00, LEX nr 55004. Wyrok NSA z 5 lipca 2001 r., II SA 345/01, LEX nr 51028.

Wyrok NSA z 11 lipca 2001 r., II SA 1563/01, LEX nr 77682.

Wyrok NSA z 21 marca 2006 r., I OSK 959/05, LEX nr 198233.

Wyrok NSA z 27 kwietnia 2009 r., I OSK 747/08, LEX nr 570304.

Wyrok NSA z 22 września 2009 r., I OSK 77/09, LEX nr 595524.

Wyrok NSA z 7 stycznia 2010 r., I OSK 818/09, LEX nr 595554.

Wyrok NSA z 8 stycznia 2010 r., I OSK 864/09, LEX nr 595580.

Wyrok NSA z 22 stycznia 2010 r., I OSK 891/09, LEX nr 595594.

Wyrok NSA z 22 stycznia 2010 r., I OSK 919/09, LEX nr 595612.

Wyrok NSA z 16 grudnia 2010 r., I OSK 1014/10, LEX nr 744906.

Wyrok NSA z 11 marca 2011 r., I OSK 1581/10, LEX nr 785610.

Wyrok NSA z 6 maja 2011 r., I OSK 23/11, LEX nr 990230.

Wyrok NSA z 18 maja 2011 r., I OSK 77/11, LEX nr 795517.

Wyrok NSA z 24 listopada 2011 r., I OSK 641/11, LEX nr 1449408.

Wyrok NSA z 15 marca 2013 r., I OSK 1228/12, LEX nr 1339578.

Wyrok NSA z 28 listopada 2013 r., I OSK 2332/12, LEX nr 1791100.

Wyrok NSA z 8 stycznia 2015 r., I OSK 2219/13, LEX nr 1649396.

Wyrok NSA z 14 stycznia 2015 r., I OSK 1652/13, LEX nr 1583207.

Wyrok NSA z 17 stycznia 2019 r., I OSK 282/17, LEX nr 2625167.

Postanowienie SN z 12 września 1984 r., I PR 93/84, OSNC 1985, nr 5–6, poz. 73.

Postanowienie SN z 17 stycznia 1997 r., I PKN 66/96, OSNP 1997, nr 20, poz. 401.

Uchwała SN z 5 grudnia 1991 r., I PZP 60/91, OSNCP 1992, nr 7–8, poz. 123.

Uchwała SN z 18 grudnia 1992 r., III AZP 27/92, OSNCP 1993, nr 9, poz. 141.

Uchwała SN z 4 lutego 1993 r., III AZP 38/92, OSP 1994, nr 3, poz. 38.

Wyrok SN z 18 listopada 1993 r., III ARN 49/93, OSNC 1994, nr 9, poz. 181.

Wyrok TK z 14 grudnia 1999 r., SK 14/98, OTK 1999, nr 7, poz. 163.

Postanowienie WSA w Gdsku z 20 kwietnia 2010 r., III SA/Gd 132/10, LEX nr 784441.

Wyrok WSA w Gdsku z 10 maja 2018 r., III SA/Gd 15/2018, LEX nr 2496945.

Wyrok WSA w Łodzi z 23 kwietnia 2009 r., III SA/Łd 8/09, LEX nr 533297.

Wyrok WSA w Łodzi z 3 marca 2010 r., III SA/Łd 35/10, LEX nr 606864.

Wyrok WSA w Łodzi z 4 kwietnia 2012 r., III SA/Łd 138/12, LEX nr 1139534.

Wyrok WSA w Łodzi z 11 lutego 2014 r., III SA/Łd 1198/13, LEX nr 1510741.

Wyrok WSA w Łodzi z 23 sierpnia 2018 r., III SA/Łd 136/2018, LEX nr 2537956.

Wyrok WSA w Olsztynie z 6 października 2011 r., II SA/Ol 605/11, LEX nr 984785.

Postanowienie WSA w Rzeszowie z 16 września 2010 r., II SA/Rz 782/10, LEX nr 602777.

Wyrok WSA w Szczecinie z 12 listopada 2010 r., II SA/Sz 477/10, LEX nr 754790.

Wyrok WSA w Warszawie z 6 lipca 2006 r., II SA/Wa 697/06, LEX nr 258431.

Wyrok WSA w Warszawie z 21 grudnia 2006 r., II SA/Wa 1298/05, LEX nr 328627.

Wyrok WSA w Warszawie z 17 stycznia 2007 r., II SA/Wa 1247/06, LEX nr 328589.

Wyrok WSA w Warszawie z 24 stycznia 2007 r., II SA/Wa 2074/06, LEX nr 299853.

Wyrok WSA w Warszawie z 9 lutego 2007 r., II SA/Wa 1754/06, LEX nr 318147.

Wyrok WSA w Warszawie z 22 marca 2007 r., II SA/Wa 107/07, LEX nr 336565.

Wyrok WSA w Warszawie z 20 kwietnia 2007 r., II SA/Wa 89/07, LEX nr 338185.

Wyrok WSA w Warszawie z 28 lutego 2008 r., II SA/Wa 1215/07, LEX nr 518799.

Wyrok WSA w Warszawie z 25 kwietnia 2008 r., II SA/Wa 71/08, LEX nr 489084.

Wyrok WSA w Warszawie z 2 czerwca 2008 r., II SA/Wa 46/08, LEX nr 560231.

Wyrok WSA w Warszawie z 12 sierpnia 2008 r., II SA/Wa 563/08, LEX nr 515669.

Wyrok WSA w Warszawie z 16 kwietnia 2009 r., II SA/Wa 1727/08, LEX nr 558713.

Wyrok WSA w Warszawie z 16 lipca 2009 r., II SA/Wa 1716/08, LEX nr 553222.

Wyrok WSA w Warszawie z 19 listopada 2009 r., II SA/Wa 215/09, LEX nr 589251.

Wyrok WSA w Warszawie z 7 stycznia 2010 r. II SA/Wa 1593/09, LEX nr 600189.

Wyrok WSA w Warszawie z 15 stycznia 2010 r., II Sa/Wa 1556/09, LEX nr 600187.

Wyrok WSA w Warszawie z 17 marca 2010 r., II SA/Wa 4/10, LEX nr 606734.

Wyrok WSA w Warszawie z 9 czerwca 2010 r., II SA/Wa 72/10, LEX nr 643838.

Wyrok WSA w Warszawie z 4 sierpnia 2010 r., II SA/Wa 692/10, LEX nr 737812.

Wyrok WSA w Warszawie z 15 listopada 2010 r., II SA/Wa 1040/10, LEX nr 755030.

Wyrok WSA w Warszawie z 1 marca 2011 r., II SA/Wa 1796/10, LEX nr 1127698.

Wyrok WSA w Warszawie z 14 października 2011 r., II SA/Wa 548/11, LEX nr 1153612.

Wyrok WSA w Warszawie z 16 lutego 2012 r., VIII SA/Wa 1121/11, LEX nr 1116648.

Wyrok WSA w Warszawie z 12 września 2012 r., II SA/Wa 1048/12, LEX nr 1259560.

Wyrok WSA w Warszawie z 18 października 2012 r., VIII SA/Wa 281/12, LEX nr 1242429.

Wyrok WSA w Warszawie z 14 stycznia 2013 r., II SA/Wa 1436/12, LEX nr 1325938.

Wyrok WSA w Warszawie z 14 marca 2013 r., II SA/Wa 2192/12, LEX nr 1321478.

Wyrok WSA w Warszawie z 21 marca 2013 r., II SA/Wa 265/13, LEX nr 1301212.

Wyrok WSA w Warszawie z 4 września 2013 r., II SA/Wa 1287/13, LEX nr 1380011.

Wyrok WSA w Warszawie z 3 lutego 2017 r., II SA/Wa 1453/16, LEX nr 2253600.

Wyrok WSA w Warszawie z 23 czerwca 2017 r., II SA/Wa 2126/16, LEX nr 2468896.

Wyrok WSA we Wroawiu z 4 czerwca 2012 r., IV SA/Wr 85/12, LEX nr 1275241.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.