Artykuły

Ilość

Pope John Paul II`s concept of the indirect employer as exemplified by transnational corporations

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 291–301
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.020.10910

Oczekiwania społeczne jako empiryczny wykładnik granic funkcji ochronnej prawa pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 303–316
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.021.10911

Projekt dyrektywy WLB – nowe podejście do równości płci w zatrudnieniu?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 317–339
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.022.10912

Uprawnienia związane z rodzicielstwem osób samozatrudnionych – uwagi de lege  ata i de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 341–366
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.023.10913

Administrator danych osobowych w zbiorowym prawie zatrudnienia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 367–388
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.024.10914

Employee’s obligation to submit to preventive tests for sobriety

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 389–401
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.019.10909

Work certificate after the amendment of 16 May 2019 to the Labour Code and the Code of Civil Procedure

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 403–408
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.025.10915

Zakres podmiotowy obowiązków z zakresu BHP w świetle przepisów prawnopracowniczych i karnoprawnych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 409–416
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.026.10916

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.