Kontakt

REDAKCJA
Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 53
31-001 Kraków

tel.: 12 663 1840
fax.: 12 663 1751
e-mail kppips@uj.edu.pl

 

WYDAWCA
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

tel. +48 12 631 18 80
e-mail: redakcja@wuj.pl

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.