Komitet Recenzentów

prof. Kamil Antonów, Uniwersytet Opolski, Polska

prof. Richard Bales  Ohio Northern University , USA

dr Elisabeth Brameshuber, Vienna University, Austria

prof. Jan Piątkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika , Polska

prof. Jan Pichrt, Charles University, Czechy

dr hab. Piotr Prusinowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.