Nowości

Nr 4/2020 Teoria Polityki, 2020, Nr 4/2020 Volume 1 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1 Issue 1 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1 Nr 1 (175) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175)
Tom 21, Numer 1 Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, Pieniądze w kulturze Volume 137, Issue 1 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 1 Zeszyt 1 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1 11/2020 Zoon Politikon, 2020, 11/2020
Volume 15, Issue 1 Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 15, Issue 1 120 Archeion, 2019, 120 2/2019 (5) Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5) 28/2019 Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 28/2019
39 - Przekład i pamięć 2 Przekładaniec, 2019, 39 - Przekład i pamięć 2 Issue 4 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4 Nr 4 (174) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174) Numéro 20 Cahiers ERTA, 2019, Numéro 20
Numer 146 (4) Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4) Numer 2 (7) 2019 Media Biznes Kultura, 2019, Numer 2 (7) 2019 Tom 20, Numer 4 Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, Badania w sektorze kultury Tom 21, zeszyt 4 (53) Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 4 (53), Dawna książka. Metody i problemy I
Tom 24, Numer 4 Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4 Tom 38 International Business and Global Economy, 2019, Tom 38 Tom 47, Numer 4 Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 4 Tom 8, Numer 1 Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1
Tom XV Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, Słowianie wczoraj i dziś Tom XXVIII Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII Vol. 18 (2019) Geoinformatica Polonica, 2019, Vol. 18 (2019) Volume 12 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12
Volume 136, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4 Volume 2 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 2