Nowości

Numer 145 (2) Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), W kręgiu historii Volume 4 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4 Numéro 13 La terre, le territoire, la carte Cahiers ERTA, 2018, Numéro 13 La terre, le territoire, la carte Volume 135, Issue 1 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 1
Zeszyt 152 Prace Geograficzne, Zeszyt 152 Issue 1 Selected issues of the specific development in contemporary Ukraine during the Antiterroristic operation conduction Journal of Geography, Politics and Society, Volume 8 (2018), Issue 1 Selected issues of the specific development in contemporary Ukraine during the Antiterroristic operation conduction Numer 145 (1) Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1) xxx Zeszyty Glottodydaktyczne, xxx
xxx Zeszyty Glottodydaktyczne, xxx Zeszyt 7 (2017) Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) Tom XIII Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII 1/2017 (3) Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3)
16 (2017) Studia Historiae Scientiarum, 2017, 16 (2017) 21/2017 Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017 Issue 4 Studies in Polish Linguistics, Volume 12, Issue 4 Numer 2 Progress, 2017, Numer 2
Numer 2 (3) 2017 Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017 Numer 3 (33) Wielogłos, 2017, Numer 3 (33) Numer 35 (4/2017) Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 35 (4/2017) Numer 4 (34) Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 4 (34), Mieszczanki/Mieszkanki
Tom 18, Numer 4 Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4 Tom 22, numer 4 Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 4 Tom 60, Numer 4 (232) Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232) Tom XXVI Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI
Volume 12, Issue 4 Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2017, Volume 12, Issue 4 Volume 15 Scripta Judaica Cracoviensia, 2017, Volume 15 Volume 2 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2 Volume 24 ELECTRUM, Volume 24
Volume 56, Issue 4 Acta Protozoologica, 2017, Volume 56, Issue 4 Zeszyt 12 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12