Nowości

Issue 1 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1 Tom 21, Numer 1 Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1 Zeszyt 1 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1 11/2020 Zoon Politikon, 2020, 11/2020
120 Archeion, 2019, 120 2/2019 (5) Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5) 28/2019 Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 28/2019 39 - Przekład i pamięć 2 Przekładaniec, 2019, 39 - Przekład i pamięć 2
Issue 4 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4 Nr 4 (174) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174) Numéro 20 Cahiers ERTA, 2019, Numéro 20 Numer 2 (7) 2019 Media Biznes Kultura, 2019, Numer 2 (7) 2019
Tom 20, Numer 4 Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, Badania w sektorze kultury Tom 38 International Business and Global Economy, 2019, Tom 38 Tom 8, Numer 1 Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1 Tom XV Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, Słowianie wczoraj i dziś
Tom XXVIII Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII Vol. 18 (2019) Geoinformatica Polonica, 2019, Vol. 18 (2019) Volume 12 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12 Volume 136, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4
Volume 2 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 2 Zeszyt 159 Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159 Zeszyt 16 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16 Zeszyt 4 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4
18 (2019) Studia Historiae Scientiarum, 2019, 18 (2019) 27/2019 Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 27/2019, Dom w mieście Nr 3 (173) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 3 (173) Special Issue Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, Metaphysical in His Polish Way: The Poetry of Zbigniew Herbert
Tom 19, Numer 3 Romanica Cracoviensia, Tom 19 (2019), Tom 19, Numer 3 Tom 7, Numer 4 Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4