Nowości

Volume 1 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1 Numéro 14 La terre, le territoire, la carte Cahiers ERTA, 2018, Numéro 14 La terre, le territoire, la carte Numer 3 Progress, 2018, Numer 3 Volume 135, Issue 2 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 2
Volume 6 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6 Zeszyt 13 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13 Zeszyt 153 Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153 Issue 2, Modern Russian-Ukrainian Relations: a View from Russia Journal of Geography, Politics and Society, Volume 8 (2018), Issue 2, Modern Russian-Ukrainian Relations: a View from Russia
Numer 145 (2) Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), W kręgiu historii Volume 5 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 5 Numer 36 (1/2018) Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018) Numer 17(1) International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1)
Tom 19, Numer 1 Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1 Volume 1 (2018) Filozoficzne Problemy Edukacji, 2018, Volume 1 (2018) Volume 13, Issue 1 Studies in Polish Linguistics, Volume 13, Volume 13, Issue 1 Volume 57, Issue 1 Acta Protozoologica, Volume 57, Issue 1
Zeszyt 152 Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 152 Numer 145 (1) Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1) xxx Zeszyty Glottodydaktyczne, xxx xxx Zeszyty Glottodydaktyczne, xxx
Zeszyt 7 (2017) Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) Tom XIII Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII 16 (2017) Studia Historiae Scientiarum, 2017, 16 (2017) 2/2017 (4) Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (4)
21/2017 Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017 Nr 2 (40) Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40) Numer 2 (3) 2017 Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017 Numer 4 (34) Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 4 (34), Mieszczanki/Mieszkanki
Numer 4 (40) Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40) Tom 14 zeszyt 4 Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4, Kobiety w lagrze