Nowości

28/2019 Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 28/2019 39 - Przekład i pamięć 2 Przekładaniec, 2019, 39 - Przekład i pamięć 2 Issue 4 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4 Nr 4 (174) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174)
Numéro 20 Cahiers ERTA, 2019, Numéro 20 Numer 2 (7) 2019 Media Biznes Kultura, 2019, Numer 2 (7) 2019 Numer 5 Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5 Tom 20, Numer 4 Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, Badania w sektorze kultury
Tom 38 International Business and Global Economy, 2019, Tom 38 Tom XV Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, Słowianie wczoraj i dziś Tom XXVIII Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII Volume 12 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12
Volume 136, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4 Volume 2 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 2 Zeszyt 159 Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159 18 (2019) Studia Historiae Scientiarum, 2019, 18 (2019)
27/2019 Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 27/2019, Dom w mieście Nr 3 (173) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 3 (173) Volume 11 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 11 2019 (5) Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5)
Tom 20, Numer 3 Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, Badania publiczności w instytucjach kultury Volume 10 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 10 Zeszyt 15 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 15 Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4
22 (3) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3) 26/2019 Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019 Issue 15 (3) Financial Law Review, 2019, Issue 15 (3) Issue 3 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3
Nr 2 (172) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172) Numéro 19 Cahiers ERTA, 2019, Numéro 19