Nowości

20/2017 Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017 Tom 60, Numer 2 (230) Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230) Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 4 20(3) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(3)
Numer 1 (2) 2017 Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017 Numer 16(1) International Journal of Contemporary Management, Numer 16(1) Numer 2 (32) Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 2 (32) Tom 50, Numer 2 Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 2
Volume 11 Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11 Volume 134, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 4 Zeszyt 150 Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150 Zeszyt 3 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 3
2017 (3) Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3) Issue 3 Studies in Polish Linguistics, Volume 12, Issue 3 Numer 144 (4) Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), Zajrzeć za fasadę. Studia z najnowszej historii Polski Numer 3 (39) Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39)
Tom XXV Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV Volume 12, Issue 2 Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2017, Volume 12, Issue 2 Volume 134, Issue 3, COGNITIVE LINGUISTICS Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 3, COGNITIVE LINGUISTICS Zeszyt 2 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 2
Numer 144 (3) Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3) Numer 2 (38) Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38) Numer1 (31) Wielogłos, 2017, Numer1 (31), Ta kartka...Materialność tekstu Tom 18, Numer 2 Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2
Tom 22, numer 2 Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 2 Tom 22, Numer 2 Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 2 Tom 5, Numer 2 Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 2 Volume 56, Issue 1 Acta Protozoologica, 2017, Volume 56, Issue 1
Issue 3 Journal of Geography, Politics and Society, Volume 7 (2017), Issue 3 Number 52 Reports on Mathematical Logic, 2017, Number 52