Nowości

18 (2019) Studia Historiae Scientiarum, 2019, 18 (2019) Tom 20, Numer 3 Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, Badania publiczności w instytucjach kultury Volume 10 Czasopismo Techniczne, Volume 10 Zeszyt 15 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 15
Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4 26/2019 Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019 Issue 15 (3) Financial Law Review, 2019, Issue 15 (3) Issue 3 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3
Nr 2 (172) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172) Numéro 19 Cahiers ERTA, Numéro 19 Volume 136, Issue 3 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 3 Volume 9 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9
Zeszyt 158 Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 158 Zeszyt 3 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3 Number 54 Reports on Mathematical Logic, 2019, Number 54 Volume 8 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 8
Volume 7 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 7 Issue 14 (2) Financial Law Review, 2019, Issue 14 (2) Issue 2 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2 Numéro 18 Cahiers ERTA, 2019, Numéro 18
Numer 1 (6) 2019 Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019 Numer 2 (46) Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 2 (46) Tom 20, Numer 2 Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, Gry wizerunków w przestrzeni kultury Tom 62, Numer 2 (238) Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238)
Tom 7, Numer 1 Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 1 Volume 1 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1 Volume 136, Issue 2 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2 Volume 2 (2019) Filozoficzne Problemy Edukacji, 2019, Volume 2 (2019)
Volume 6 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6 Zeszyt 157 Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157