Nowości

Issue 2 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2 Tom XXIX Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX nr 1 (38) Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38) Nr 4/2020 Teoria Polityki, 2020, Nr 4/2020
Tom 63, Numer 2 (242) Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242) Volume 1 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1 Zeszyt 17 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17 Zeszyt 2 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2
Issue 1 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1 Issue 160 Prace Geograficzne, 2020, Issue 160 Nr 1 (175) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175) Tom 20, Numer 1 Romanica Cracoviensia, Tom 20 (2020), Tom 20, Numer 1
Tom 21, Numer 1 Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, Pieniądze w kulturze Tom 8, Numer 3 Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3 Volume 137, Issue 1 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 1 Zeszyt 1 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1
11/2020 Zoon Politikon, 2020, 11/2020 Volume 15, Issue 1 Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 15, Issue 1 120 Archeion, 2019, 120 2/2019 (5) Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5)
29/2019 Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019 39 - Przekład i pamięć 2 Przekładaniec, 2019, 39 - Przekład i pamięć 2 Issue 4 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4 Nr 4 (174) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174)
Numéro 20 Cahiers ERTA, 2019, Numéro 20 Numer 146 (4) Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4) Numer 2 (7) 2019 Media Biznes Kultura, 2019, Numer 2 (7) 2019 Numer 4 (42) Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), Nie-ludzcy mieszkańcy miast
Numer 4 (48) Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 4 (48) Tom 10 (2019) Studia Historica Gedanensia, Tom 10 (2019), Historia w szkolnej ławce i w uniwersyteckiej auli