Nowości

17 (2018) Studia Historiae Scientiarum, 2018, 17 (2018) 25/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018 Issue 12 (4) Financial Law Review, 2018, Issue 12 (4) Nr 4 (170) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), Experience of Solidarity – Solidarity in Experience
Numéro 16 Cahiers ERTA, 2018, Numéro 16 Numer 4 Progress, 2018, Numer 4 Tom 37 International Business and Global Economy, 2018, Tom 37 Tom XIV Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian
Tom XXVII Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII Volume 12 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12 Volume 2 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2 Zeszyt 4 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4
Zeszyt 8 (2018) Zeszyty Glottodydaktyczne, Zeszyt 8 (2018) 24/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018 Issue 4 Journal of Geography, Politics and Society, Volume 8 (2018), Issue 4 Nr 3 (169) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 3 (169), Entrepreneurial and Academic Mobility
Volume 11 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11 Volume 135, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 4 Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 4 2018 (4) Rocznik Administracji Publicznej, 2018, 2018 (4)
21 (2) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2) 23/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018 Nr 2 (168) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168) Numer 145 (4) Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), Między murami miasta i ścianami koszar - garnizony i historia miejska na przestrzeni dziejów
Numer 2 (5) 2018 Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018 Tom 15 zeszyt 2 Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2 Tom 61, Numer 2 (234) Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234) Volume 10 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10
Volume 135, Issue 3 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3 Zeszyt 3 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 3