Nowości

Issue 3, The actual issues on the socio-humanitarian sphere development in modern Ukraine withstanding the hostilities on its eastern borders Journal of Geography, Politics and Society, Volume 8 (2018), Issue 3, The actual issues on the socio-humanitarian sphere development in modern Ukraine withstanding the hostilities on its eastern borders Nr 1(167) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 1(167) Nr 30 (2018) Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), Konteksty niepełnosprawności. Prawo – wsparcie – zmiana Numéro 15 - La (r)évolution Cahiers ERTA, Numéro 15 - La (r)évolution
Numer 145 (3) Prace Historyczne, Numer 145 (3) Volume 9 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9 Nr 29 (2018) Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), Uczeń – Nauczyciel – Szkoła. Wzorce – rozwiązania. Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla systemu szkolnego Numer 37 (2/2018) Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 37 (2/2018)
Volume 8 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8 Numer 17(2) International Journal of Contemporary Management, Numer 17(2) Numer 2 (42) Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42) Volume 1 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1
Volume 13, Issue 2 Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 2 Numéro 14 La terre, le territoire, la carte Cahiers ERTA, 2018, Numéro 14 La terre, le territoire, la carte Numer 1 (4) 2018 Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018 Numer 3 Progress, 2018, Numer 3
Volume 13, Issue 2 Studies in Polish Linguistics, Volume 13, Volume 13, Issue 2 Volume 135, Issue 2 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 2 Zeszyt 13 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13 Zeszyt 153 Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153
Issue 2, Modern Russian-Ukrainian Relations: a View from Russia Journal of Geography, Politics and Society, Volume 8 (2018), Issue 2, Modern Russian-Ukrainian Relations: a View from Russia Numer 145 (2) Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), W kręgu historii nauki i oświaty Issue 10 (2) Financial Law Review, 2018, Issue 10 (2) Nr 2/2018 Teoria Polityki, 2018, Nr 2/2018
Tom 16, Numer 1 Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 1, Zdrowie i jego wybrane problemy w perspektywie instytucjonalnej i laickiej 22/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018 Numer 1 (41) Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41) Tom 19, Numer 1 Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1
Tom 23, numer 1 Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 1 Volume 1 (2018) Filozoficzne Problemy Edukacji, 2018, Volume 1 (2018)