Nowości

Nr 2 (168) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168) 2018 (4) Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4) 23/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018 Issue 37 (2/2018) Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Issue 37 (2/2018)
Numer 145 (4) Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), Między murami miasta i ścianami koszar - garnizony i historia miejska na przestrzeni dziejów Numer 2 (5) 2018 Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018 Volume 10 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10 Volume 135, Issue 3 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3
21 (1) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1) Issue 11 (3) Financial Law Review, 2018, Issue 11 (3) Issue 3, The actual issues on the socio-humanitarian sphere development in modern Ukraine withstanding the hostilities on its eastern borders Journal of Geography, Politics and Society, Volume 8 (2018), Issue 3, The actual issues on the socio-humanitarian sphere development in modern Ukraine withstanding the hostilities on its eastern borders Nr 1 (41) Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41)
Nr 1(167) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 1(167) Nr 30 (2018) Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), Konteksty niepełnosprawności. Prawo – wsparcie – zmiana Numéro 15  La (r)évolution Cahiers ERTA, 2018, Numéro 15 La (r)évolution Numer 145 (3) Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3)
Vol. 17 (2018) Geoinformatica Polonica, Vol. 17 (2018) Volume 9 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9 Nr 29 (2018) Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), Uczeń – Nauczyciel – Szkoła. Wzorce – rozwiązania. Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla systemu szkolnego Number 53 Reports on Mathematical Logic, 2018, Number 53
Volume 8 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8 Numer 17(2) International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(2) Numer 2 (42) Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42) Tom 19, Numer 2 Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2
Volume 1 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1 Volume 13, Issue 2 Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 2 Zeszyt 2 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 2 Numéro 14 La terre, le territoire, la carte Cahiers ERTA, 2018, Numéro 14 La terre, le territoire, la carte
Numer 1 (4) 2018 Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018 Numer 3 Progress, 2018, Numer 3