Nowości

Volume 2 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2 Volume 1 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1 17 (2018) Studia Historiae Scientiarum, 2018, 17 (2018) 25/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018
Issue 12 (4) Financial Law Review, 2018, Issue 12 (4) Nr 4 (170) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), Experience of Solidarity – Solidarity in Experience Numéro 16. Le masque Cahiers ERTA, 2018, Numéro 16. Le masque Numer 4 Progress, 2018, Numer 4
Numer 4 (38) 2018 Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018 Special Issue 2018 Zoon Politikon, 2018, Special Issue 2018 Tom 37 International Business and Global Economy, 2018, Tom 37 Tom XIV Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian
Tom XXVII Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII Volume 12 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12 Volume 2 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2 Zeszyt 14 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 14
Zeszyt 155 Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155 Zeszyt 4 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4 Zeszyt 8 (2018) Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) 24/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018
Issue 4 Journal of Geography, Politics and Society, Volume 8 (2018), Issue 4 Nr 3 (169) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 3 (169), Entrepreneurial and Academic Mobility Volume 11 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11 Volume 135, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 4
Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 25 (2018), Zeszyt 4 2018 (4) Rocznik Administracji Publicznej, 2018, 2018 (4) 21 (2) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2) 23/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018
Nr 2 (168) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168) Numer 145 (4) Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), Między murami miasta i ścianami koszar - garnizony i historia miejska na przestrzeni dziejów