Nowości

Numer 145 (1) Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1) Volume 2 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2 xxx Zeszyty Glottodydaktyczne, xxx xxx Zeszyty Glottodydaktyczne, xxx
Zeszyt 7 (2017) Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) Tom XIII Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII 1/2017 (3) Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3) 16 (2017) Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017)
21/2017 Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017 Issue 4 Journal of Geography, Politics and Society, Volume 7 (2017), Issue 4 Nr 1 (39) Studia Judaica, 2017, Nr 1 (39) Numéro 12 Littératures populaires et cultures médiatiques: Belgique / Pologne Cahiers ERTA, 2017, Numéro 12 Littératures populaires et cultures médiatiques: Belgique / Pologne
Numer 16(2) International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2) Numer 2 Progress, 2017, Numer 2 Numer 2 (3) 2017 Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017 Numer 2 (32) Wielogłos, 2017, Numer 2 (32)
Numer 35 (4/2017) Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 35 (4/2017) Tom 18, Numer 4 Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4 Volume 12, Issue 4 Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2017, Volume 12, Issue 4 Volume 2 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2
Volume 24 ELECTRUM, Volume 24 Zeszyt 12 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12 Zeszyt 151 Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151 Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 4
20(3) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(3) Numer 1 (2) 2017 Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017 Numer 3 (33) Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), Literary Practices and Performances in Transmedia Environments Tom 14 zeszyt 3 Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 3
Tom 15, Numer 3 Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3 Tom 17, Numer 3 Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 3