Nowości

Tom 62, Numer 2 (238) Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238) Zeszyt 157 Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157 10/2019 Zoon Politikon, 2019, 10/2019 Volume 5 Czasopismo Techniczne, Volume 5
Volume 4 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4 Issue 13 (1) Financial Law Review, 2019, Issue 13 (1) Nr 1 (171) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), New Directions in Researching Migration of Children and Youth Numéro 17 Cahiers ERTA, 2019, Numéro 17
Numer 1 (45) Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45) Tom 62, Numer 1 (237) Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237) Volume 136, Issue 1 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1 Volume 3 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3
Zeszyt 1 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1 Zeszyt 156 Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156 Zeszyt 9 (2019) Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019) Volume 2 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2
Volume 1 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1 17 (2018) Studia Historiae Scientiarum, 2018, 17 (2018) 25/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018 Issue 12 (4) Financial Law Review, 2018, Issue 12 (4)
Nr 4 (170) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), Experience of Solidarity – Solidarity in Experience Numéro 16. Le masque Cahiers ERTA, 2018, Numéro 16. Le masque Numer 4 Progress, 2018, Numer 4 Numer 4 (38) 2018 Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018, Studia nad męskościami – (Re)interpretacje
Numer 4 (44) Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44) Tom 18, Numer 4 Romanica Cracoviensia, Tom 18 (2018), Tom 18, Numer 4 Tom 37 International Business and Global Economy, 2018, Tom 37 Tom 9 (2018) Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), Obrazy i słowa w komunikacji społecznej jako świadectwo przeszłości
Tom XIV Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian Tom XXVII Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII