Nowości

Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4 Nr 2 (172) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172) Zeszyt 3 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3 Number 54 Reports on Mathematical Logic, 2019, Number 54
Volume 8 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 8 Volume 7 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 7 Issue 13 (2) Financial Law Review, 2019, Issue 13 (2) Issue 2 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2
Numéro 18 Cahiers ERTA, 2019, Numéro 18 Numer 1 (6) 2019 Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019 Numer 2 (46) Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 2 (46) Tom 62, Numer 2 (238) Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238)
Volume 1 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1 Volume 136, Issue 2 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2 Volume 2 (2019) Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019) Volume 6 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6
Zeszyt 157 Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157 Zeszyt 2 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2 10/2019 Zoon Politikon, 2019, 10/2019 Volume 5 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 5
Nr 3/2019 Teoria Polityki, 2019, Nr 3/2019 Numer 1 (39) 2019 Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019 Volume 4 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4 Issue 13 (1) Financial Law Review, 2019, Issue 13 (1)
Nr 1 (171) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 1 (171), New Directions in Researching Migration of Children and Youth Numéro 17 Cahiers ERTA, 2019, Numéro 17 Numer 1 (45) Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45) Tom 62, Numer 1 (237) Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237)
Volume 136, Issue 1 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1 Volume 3 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3