Nowości

Volume 16 Scripta Judaica Cracoviensia, 2018, Volume 16 Volume 2 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2 Zeszyt 14 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 14 Zeszyt 4 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4
Zeszyt 8 (2018) Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) 24/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018 Issue 4 Journal of Geography, Politics and Society, Volume 8 (2018), Issue 4 Nr 3 (169) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 3 (169), Entrepreneurial and Academic Mobility
Tom 15 zeszyt 3 Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3 Tom 61, Numer 3 (235) Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235) Volume 11 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11 Volume 135, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 4
Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4 2018 (4) Rocznik Administracji Publicznej, 2018, 2018 (4) 21 (2) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2) 23/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018
Nr 2 (168) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168) Numer 2 (5) 2018 Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018 Numer 3 (37) 2018 Wielogłos, 2018, Numer 3 (37) 2018, Studia nad męskościami – rozpoznania i relokacje Tom 61, Numer 2 (234) Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234)
Volume 10 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10 Volume 135, Issue 3 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3 Zeszyt 3 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3 Zeszyt 3 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3
21 (1) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1) Issue 11 (3) Financial Law Review, 2018, Issue 11 (3) Issue 3, The actual issues on the socio-humanitarian sphere development in modern Ukraine withstanding the hostilities on its eastern borders Journal of Geography, Politics and Society, Volume 8 (2018), Issue 3, The actual issues on the socio-humanitarian sphere development in modern Ukraine withstanding the hostilities on its eastern borders Nr 1(167) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 1(167)
Nr 30 (2018) Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), Konteksty niepełnosprawności. Prawo – wsparcie – zmiana Numéro 15  La (r)évolution Cahiers ERTA, 2018, Numéro 15 La (r)évolution