Nowości

Zeszyt 159 Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159 Zeszyt 16 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16 Zeszyt 4 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4 18 (2019) Studia Historiae Scientiarum, 2019, 18 (2019)
27/2019 Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 27/2019, Dom w mieście Nr 3 (173) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 3 (173) Numer 18 (3) International Journal of Contemporary Management, 2019, Numer 18 (3) Numer 3 (41) Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41)
Special Issue Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, Metaphysical in His Polish Way: The Poetry of Zbigniew Herbert Tom 19, Numer 3 Romanica Cracoviensia, Tom 19 (2019), Tom 19, Numer 3 Tom 7, Numer 4 Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4 Volume 11 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 11
2019 (5) Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5) Tom 20, Numer 3 Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, Badania publiczności w instytucjach kultury Tom 21, zeszyt 3 (52) Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 3 (52), Poezja epicka II Volume 10 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 10
Zeszyt 15 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 15 22 (3) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3) 26/2019 Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019 Issue 15 (3) Financial Law Review, 2019, Issue 15 (3)
Issue 3 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3 Nr 2 (172) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172) Numéro 19 Cahiers ERTA, 2019, Numéro 19 Volume 9 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 9
Zeszyt 158 Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 158 Number 54 Reports on Mathematical Logic, 2019, Number 54 Numer 2 (40) 2019 Wielogłos, 2019, Numer 2 (40) 2019 Volume 8 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 8
Volume 7 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 7 22 (2) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (2)