Nowości

Volume 11 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11 Volume 135, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 4 Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4 2018 (4) Rocznik Administracji Publicznej, 2018, 2018 (4)
21 (2) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2) 23/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018 Nr 2 (168) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168) Numer 2 (5) 2018 Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018
Numer 3 (37) 2018 Wielogłos, 2018, Numer 3 (37) 2018, Studia nad męskościami – rozpoznania i relokacje Tom 61, Numer 2 (234) Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234) Volume 10 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10 Volume 135, Issue 3 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3
Zeszyt 3 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3 Zeszyt 3 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3 21 (1) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1) Issue 11 (3) Financial Law Review, 2018, Issue 11 (3)
Issue 3, The actual issues on the socio-humanitarian sphere development in modern Ukraine withstanding the hostilities on its eastern borders Journal of Geography, Politics and Society, Volume 8 (2018), Issue 3, The actual issues on the socio-humanitarian sphere development in modern Ukraine withstanding the hostilities on its eastern borders Nr 1(167) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 1(167) Nr 30 (2018) Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), Konteksty niepełnosprawności. Prawo – wsparcie – zmiana Numéro 15  La (r)évolution Cahiers ERTA, 2018, Numéro 15 La (r)évolution
Numer 3 (43) Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43) Tom 18, Numer 3 Romanica Cracoviensia, Tom 18 (2018), Tom 18, Numer 3 Vol. 17 (2018) Geoinformatica Polonica, 2018, Vol. 17 (2018) Volume 9 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9
9/2018 Zoon Politikon, 2018, 9/2018 Nr 29 (2018) Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), Uczeń – Nauczyciel – Szkoła. Wzorce – rozwiązania. Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla systemu szkolnego Number 53 Reports on Mathematical Logic, 2018, Number 53 Numer 2 (36) 2018 Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018
Volume 8 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8 Zeszyt 2 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2