Nowości

Volume 136, Issue 2 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2 Volume 2 (2019) Filozoficzne Problemy Edukacji, 2019, Volume 2 (2019) Volume 6 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6 Zeszyt 157 Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157
10/2019 Zoon Politikon, 2019, 10/2019 Tom 17, Numer 1 Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 1 Volume 5 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 5 Nr 3/2019 Teoria Polityki, 2019, Nr 3/2019
Numer 1 (39) 2019 Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019, Krytyka genetyczna w XXI wieku Volume 4 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4 22 (1) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (1) Issue 13 (1) Financial Law Review, 2019, Issue 13 (1)
Nr 1 (171) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 1 (171), New Directions in Researching Migration of Children and Youth Numéro 17 Cahiers ERTA, 2019, Numéro 17 Numer 1 (45) Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45) Tom 19, Numer 1 Romanica Cracoviensia, Tom 19 (2019), Tom 19, Numer 1
Tom 62, Numer 1 (237) Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237) Volume 136, Issue 1 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1 Volume 3 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3 Zeszyt 156 Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156
Zeszyt 9 (2019) Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019) Volume 2 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2 Volume 1 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1 17 (2018) Studia Historiae Scientiarum, 2018, 17 (2018)
21 (4) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (4) 25/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018 37 - Historia przekładu literackiego 2 Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2 8 (2/2018) The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 8 (2/2018)
Issue 12 (4) Financial Law Review, 2018, Issue 12 (4) Nr 4 (170) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), Experience of Solidarity – Solidarity in Experience