Nowości

17 (2018) Studia Historiae Scientiarum, 2018, 17 (2018) 21 (4) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (4) 25/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018 37 - Historia przekładu literackiego 2 Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2
8 (2/2018) The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 8 (2/2018) Issue 12 (4) Financial Law Review, 2018, Issue 12 (4) Nr 4 (170) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), Experience of Solidarity – Solidarity in Experience Numéro 16. Le masque Cahiers ERTA, 2018, Numéro 16. Le masque
Numer 4 Progress, 2018, Numer 4 Numer 4 (38) 2018 Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018, Studia nad męskościami – (Re)interpretacje Numer 4 (44) Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44) Special Issue English Version Wielogłos, 2018, Special Issue English Version
Tom 18, Numer 4 Romanica Cracoviensia, Tom 18 (2018), Tom 18, Numer 4 Tom 37 International Business and Global Economy, 2018, Tom 37 Tom 61, Numer 4 (236) Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236) Tom 9 (2018) Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), Obrazy i słowa w komunikacji społecznej jako świadectwo przeszłości
Tom XIV Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian Tom XXVII Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII Vol. 13 Yearbook of Conrad Studies, 2018, Vol. 13 Volume 12 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12
Volume 16 Scripta Judaica Cracoviensia, 2018, Volume 16 Volume 2 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2 Zeszyt 14 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 14 Zeszyt 8 (2018) Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018)
21 (3) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (3) 24/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018 Issue 4 Journal of Geography, Politics and Society, Volume 8 (2018), Issue 4 Nr 3 (169) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 3 (169), Entrepreneurial and Academic Mobility
Tom 61, Numer 3 (235) Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235) Volume 11 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11