Nowości

Tom 18, Numer 4 Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4 Tom XIII Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII Tom XXVI Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI Volume 15 Scripta Judaica Cracoviensia, 2017, Volume 15
Volume 24 ELECTRUM, 2017, Volume 24, Looking East. Iranian History and Culture under Western Eyes Volume 56, Issue 4 Acta Protozoologica, 2017, Volume 56, Issue 4 20 (3) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (3) Numer 1 (2) 2017 Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017
Numer 3 (33) Wielogłos, 2017, Numer 3 (33), Slawistyczne Varia Tom 18, Numer 3 Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 3 Tom 36 International Business and Global Economy, 2017, Tom 36 Issue 2 (4) Financial Law Review, 2017, Issue 2 (4)
Numer 2 Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 2 Tom 19, zeszyt 2 (43) Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), Pięć wieków reformacji (1517-2017) 8/2017 Zoon Politikon, 2017, 8/2017 Issue 2 (3) Financial Law Review, 2017, Issue 2 (3)
5 (1/2017) The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017) Issue 2 (2) Financial Law Review, 2017, Issue 2 (2) Tom 18, zeszyt 4 (41) Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 4 (41) Issue 2 (1) Financial Law Review, 2017, Issue 2 (1)
Numer 3 Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3 Tom 10 Rocznik Kognitywistyczny, 2017, Tom 10 Tom 18, zeszyt 3 (40) Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 3 (40) Tom 9 Rocznik Kognitywistyczny, 2016, Tom 9
2016 Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, 2016, 2016 Numer 1 (1) 2016 Media Biznes Kultura, 2016, Numer 1 (1) 2016 Tom 8 Rocznik Kognitywistyczny, 2015, Tom 8 Tom 8 Źródła Humanistyki Europejskiej , 2015, Tom 8
Budownictwo Zeszyt 5-B (19) 2014 Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 5-B (19) 2014 Środowisko Zeszyt 1-Ś (20) 2014 Czasopismo Techniczne, 2014, Środowisko Zeszyt 1-Ś (20) 2014