Czasopisma z dostępem płatnym

Ilość
ELECTRUM e-ISSN 2084-3909 ISSN 1897-3426
Gdańskie Studia Azji Wschodniej e-ISSN 2353-8724 ISSN 2084-2902
International Business and Global Economy e-ISSN 2353-9496 ISSN 2300-6102
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa e-ISSN 2084-4131 ISSN 2084-4115
Opuscula Musealia e-ISSN 2084-3852 ISSN 0239-9989
Prace Etnograficzne e-ISSN 2299-9558 ISSN 0083-4327
Przegląd Kulturoznawczy e-ISSN 2084-3860 ISSN 1895-975X
Przekładaniec e-ISSN 1689-1864 ISSN 1425-6851
Psychologia Rozwojowa e-ISSN 2084-3879 ISSN 1895-6297
Rocznik Administracji Publicznej e-ISSN 2449-7800 ISSN 2449-7797
Santander Art and Culture Law Review e-ISSN 2450-050X ISSN 2391-7997
Scripta Judaica Cracoviensia e-ISSN 2084-3925 ISSN 1733-5760
Studia Etymologica Cracoviensia e-ISSN 2084-3836 ISSN 1427-8219
Studia Historiae Scientiarum e-ISSN 2392-1749 ISSN 1731-6715
Studia Historica Gedanensia e-ISSN 2391-6001 ISSN 2081–3309
Studia Judaica e-ISSN 2450-0100 ISSN 1506-9729
Terminus e-ISSN 2084-3844 ISSN 2082-0984
Wielogłos e-ISSN 2084-395X ISSN 1897-1962
Zarządzanie Publiczne e-ISSN 2084-3968 ISSN 1896-0200
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie e-ISSN 2084-2627 ISSN 1731-7398
Zeszyty Pracy Socjalnej e-ISSN 2449-6138 ISSN 1507-4285
Zeszyty Prasoznawcze e-ISSN 2299-6362 ISSN 0555-0025
Źródła Humanistyki Europejskiej e-ISSN 2449-6758 ISSN 2449-674X
Język i metoda e-ISSN 2391-9981 ISSN 2299-5668