Czasopisma z dostępem płatnym

Ilość
Acta Protozoologica e-ISSN 1689-0027 ISSN 0065-1583
Gdańskie Studia Azji Wschodniej e-ISSN 2353-8724 ISSN 2084-2902
Progress e-ISSN 2543-9928 ISSN 2543-8638
Psychologia Rozwojowa e-ISSN 2084-3879 ISSN 1895-6297
Scripta Judaica Cracoviensia e-ISSN 2084-3925 ISSN 1733-5760
Studia Historica Gedanensia e-ISSN 2391-6001 ISSN 2081–3309
Teoria Polityki e-ISSN 2544-0845 ISSN 2543-7046
Zeszyty Prasoznawcze e-ISSN 2299-6362 ISSN 0555-0025