Studia z Dziejów Średniowiecza,Archiwum, Nr 9 (2003), Biskupi,. lennicy, żeglarze

Redaktorzy: Beata Możejko, Marek Smoliński, Sobiesław Szybkowski
Rok wydania: 2003

Artykuły

Ilość

Problem przynależności politycznej ziemi sławieńskiej w latach 1316–1320

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 17-39
Data publikacji online: 28 lipca 2017

Wyposażenie kościoła zamku gniewskiego w początkach XV w

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 41-48
Data publikacji online: 28 lipca 2017

Początki rządów księcia Kazimierza Konradowica na Kujawach (1230–1237)

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 51-91
Data publikacji online: 28 lipca 2017

Ostatnie lata biskupa krakowskiego Jana Muskaty (1317–1320)

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 93-112
Data publikacji online: 28 lipca 2017

Zwykłe sprawy rycerza Jakusza Jakki. Przyczynek do kwestii mobilności rycerstwa polskiego w średniowieczu

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 113-133
Data publikacji online: 28 lipca 2017

Najdawniejsze godła książąt gdańskich: lilia i gryf

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 147-188
Data publikacji online: 28 lipca 2017

Terytorium usque in Vurta fluvium, czyli Pomorze obszarem trybutarnym Niemiec za Mieszka I

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 189-227
Data publikacji online: 28 lipca 2017

Biskup kamieński Herman von Gleichen i jego związki z zakonami krzyżowymi

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 229-253
Data publikacji online: 28 lipca 2017

Polsko-czeski konflikt o Śląsk w ostatnim dziesięcioleciu XI w.

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 255-271
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017

Przynależność państwowa ziemi słupskiej w XII i w początkach XIII w. czyli o historiograficznym micie przynależności ziemi słupskiej do księstwa sławieńskiego

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 273-289
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017

Status dzielnicy mazowieckiej w świetle trzynastowiecznych dokumentów. (Określenia Masovia, ducatus, terra, provincia, territorium, districtus, dominium)

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 291-308
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017

W sprawie sporu o dwór biskupów włocławskich na Biskupiej Górce pod Gdańskiem w I połowie XV w.

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 309-320
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017

Początki świeckiego kręgu wasali biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichen (1251–1288/89) na tle jego działalności politycznej i kolonizacyjnej. Przyczynek do dziejów państwa biskupiego w XIII w. Cz. 1 (1251–1274)

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 321-359
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017

Źródła

Misja Hinka z Ledecza. Przyczynek do sprzedaży Malborka przez zaciężnych w czasie wojny trzynastoletniej

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 363-367
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017

Gdański szyper Henryk Schroeder i hiszpański korsarz. Epizod morski z końca XV w. (Część I)

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 369-382
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017

Kontrakt sprzedaży dóbr Witomino z 8 VI 1419 r.

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 383-391
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017

Pięć dokumentów sądu ziemskiego dobrzyńskiego z XIV i XV w.

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 393-412
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017

Las Babsk w stosunkach polsko-krzyżackich w XIV i XV w.

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 413-126
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017

Dokument poznańskiego rozejmu polsko- pomorskiego z 1409 r. w kontekście „Wielkiej Wojny”

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 427-432
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017

Dyskusje i polemiki

Uwagi o pochodzeniu terminu szlachta (2)

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 435-455
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017

Jeszcze o pochodzeniu wyrazu „szlachta”

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 457-471
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017