Jak cytować publikację

The Law and the Origins of Political Order in Richard Hooker’s Political Theology

Format cytowania:
TULEJSKI, Tomasz. The Law and the Origins of Political Order in Richard Hooker’s Political Theology. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Special Issues, Zeszyt specjalny wersja anglojęzyczna 2018, p. 111-129, gru. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/Special-Issues/Tom-11-Zeszyt-specialny/art/12984/>. Date accessed: 05 gru. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.18.034.9122.