Jak cytować publikację

Princes and Governors: The Legal-Historical Glossa to the Janusz Bieniak’s Conception of a Constitutional Order in the Second Piasts’ Monarchy

Format cytowania:
FOKT, Krzysztof. Princes and Governors: The Legal-Historical Glossa to the Janusz Bieniak’s Conception of a Constitutional Order in the Second Piasts’ Monarchy. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Special Issues, Zeszyt specjalny wersja anglojęzyczna 2018, p. 29-46, gru. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/Special-Issues/Tom-11-Zeszyt-specialny/art/12988/>. Date accessed: 05 gru. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.18.030.9118.