Jak cytować publikację

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. Rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, dnia 9 listopada 2017 r.

Format cytowania:
Oż&OACUTE;G, Michał. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. Rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, dnia 9 listopada 2017 r. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, p. 581-585, sty. 1970. ISSN 2084-4131. Available at: <http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2018/Tom-11-Zeszyt-4-2018/art/13267/>. Date accessed: 19 gru. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.18.043.9485.