Jak cytować publikację

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część II

Format cytowania:
GAłęDEK, Michał; KLIMASZEWSKA, Anna; POMIANOWSKI, Piotr Z. Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część II. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, p. 387-419, wrz. 2019. ISSN 2084-4131. Available at: <http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2019/Tom-12-Zeszyt-3-2019/art/14825/>. Date accessed: 30 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.19.014.10935.