Jak cytować publikację

Omówienie monografii Jacka Przygodzkiego, Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, ss. 393

Format cytowania:
ZIOBROń, Bartosz. Omówienie monografii Jacka Przygodzkiego, Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, ss. 393. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, p. 00-00, gru. 2019. ISSN 2084-4131. Available at: <http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2019/Tom-12-Zeszyt-4-2019/art/15868/>. Date accessed: 19 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.19.035.11653.