Jak cytować publikację

Konwokacja litewska 1615 roku. Z badań nad procedurą przyjmowania uchwał konwokacyjnych

Format cytowania:
ŁOPATECKI, Karol. Konwokacja litewska 1615 roku. Z badań nad procedurą przyjmowania uchwał konwokacyjnych. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, p. 493-522, gru. 2019. ISSN 2084-4131. Available at: <http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2019/Tom-12-Zeszyt-4-2019/art/15879/>. Date accessed: 19 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.19.024.11642.