Jak cytować publikację

Rzymska pożyczka morska a swoboda inwestowania w ryzykowne przedsięwzięcia

Format cytowania:
BLICHARZ, Grzegorz. Rzymska pożyczka morska a swoboda inwestowania w ryzykowne przedsięwzięcia. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7 (2014), Tom 7 Zeszyt 1, p. 11-27, wrz. 2014. ISSN 2084-4131. Available at: <http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2014/Tom-7-Zeszyt-1-2014/art/3735/>. Date accessed: 13 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.14.005.2246.