Jak cytować publikację

X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczpospolitej”, Myczków–Polańczyk, 23–25 kwietnia 2013 roku

Format cytowania:
STRZAłA, Marek. X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczpospolitej”, Myczków–Polańczyk, 23–25 kwietnia 2013 roku. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7 (2014), Tom 7 Zeszyt 4, p. 679-681, maj 2015. ISSN 2084-4131. Available at: <http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2014/Tom-7-Zeszyt-4-2014/art/4797/>. Date accessed: 12 maj 2015 doi:.