Jak cytować publikację

Między naukową recenzją a jej symulacją

Format cytowania:
ŁOPATECKI, Karol. Między naukową recenzją a jej symulacją. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, p. 407-445, lis. 2016. ISSN 2084-4131. Available at: <http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2016/Tom-9-Zeszyt-3-2016/art/8038/>. Date accessed: 25 lis. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.16.019.5859.