Jak cytować publikację

Pojęcie, geneza i klasyfikacja zjawisk terrorystycznych

Format cytowania:
WAłEK, Tomasz. Pojęcie, geneza i klasyfikacja zjawisk terrorystycznych. Securitologia, 2018, No 2, p. p110-p124, pa. 2019. ISSN 2449-7436. Available at: <http://www.ejournals.eu/Securitologia/2018/No-2/art/14988/>. Date accessed: 29 pa. 2019 doi:.